January 16, 2017

Kiểm định chất lượng 12 cầu thuộc gói thầu: Kiểm định và đảm bảo ATGT, đường Hồ Chí Minh

Gói thầu kiểm định và đảm bảo ATGT, đường Hồ Chí Minh Tên dự án: Tổng giá trị dịch vụ tư vấn:           […]
January 16, 2017

Kiểm định cầu Gián Khẩu, Ninh Bình

Tên dự án: Kiểm tra chất lượng bê tông mố, trụ cầu Gián Khẩu Quốc gia: Việt Nam Địa điểm xây dựng: Tỉnh Ninh Bình Mô […]
January 13, 2017

Thẩm tra hồ sơ cầu Bách Lẫm, tỉnh Yên Bái

Tên dự án: Tổng giá trị dịch vụ tư vấn:                                                                                                              Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán cầu Bách Lẫm […]
January 13, 2017

Thẩm tra hồ sơ cầu Tuần Quán, thành phố Yên Bái

Tên dự án: Tổng giá trị dịch vụ tư vấn:                                                                                                              Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công […]