July 10, 2017

Kiểm định Cầu Bản Vai, tỉnh Lào Cai.

Tên dự án: Tổng giá trị dịch vụ tư vấn:                                                                                                              Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Bản Vai, tỉnh Lào Cai Quốc gia: […]
June 13, 2017

Kiểm định cầu Bản Vược, tỉnh Lào Cai

Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Quang Kim, tỉnh Lào Cai Quốc gia: Việt Nam Nhà thầu chính: Công ty TNHH […]